Close

Žiadosť

Ako podať žiadosť o dochádzku

Systém umožňuje podávať a schvaľovať žiadosti o dochádzku. Obvyklé sú napríklad žiadosti o dovolenku, žiadosti o (ne) platené voľno či žiadosť o služobnú cestu. Tiež je možné podávať žiadosť o úpravu zle zaevidovanej dochádzky.

Užívateľ s oprávnením Podávanie žiadostí môže z agendy Prehliadanie Dochádzky alebo agendy Žiadosti vytvoriť novú žiadosť o vybranú udalosť. Užívateľovi, ktorý má oprávnenie Schvaľovanie žiadostí je potom táto žiadosť ponúknutá na schválenie.

Žiadosti možno vytvárať, prezerať aj schvaľovať aj z našej aplikácie Moja Dochádzka pre mobilné telefóny. Pre jednoduchšiu prácu so žiadosťami sme tiež pridali panel Žiadosti a Moje žiadosti na domovskú obrazovku webovej aplikácie.


Automatický email o žiadosti

Ako u žiadateľa, tak aj u schvaľovateľa žiadosti možno nastaviť automatické upozornenie e-mailom o žiadosti na schválenie či o stave žiadosti.

Pre automatické zasielanie e-mailov o stave schvaľovaní žiadateľovi prosím v agende Personalistika u žiadateľa vyplňte platný kontaktný e-mail a zapnite funkciu „Zaslať mail o stave vlastných žiadostí“.

Pre automatické zasielanie e-mailov o nových žiadostiach schvaľovateľovi prosím v agende Personalistika u schvaľovateľa vyplňte platný kontaktný e-mail a zapnite funkciu Zaslať mail o žiadostiach na schválenie“.