Close

3. septembra 2019

V agendách možno po novom pred menom osoby zobraziť aj jej číslo, typ PP alebo pozíciu

03/02/2019

V agendách možno po novom pred menom osoby zobraziť aj jej číslo, typ PP alebo pozíciu

a uľahčiť tak radenie a filtrovanie používateľov, ak si napríklad v Pláne zmien prajete vidieť osoby zoradené nie podľa mena, ale napr. podľa PP (teda stážistu zvlášť, HPP samostatne) alebo podľa pozície (teda skladníkov pohromade, frontoffice pohromade atp).

Nastavenie je prístupné v Menu užívateľ – Nastavenia – Nastavenie dochádzkových agend, v tabuľke „Opis osôb v dochádzkových agendách“