Close

Projekty – práca na projektoch

Projekty

V systéme je možné sledovať okrem samostatnej dochádzky užívateľov tiež prácu na projektoch. Užívatelia teda nebudú vkladať iba „Príchod“, ale napr. „Príchod a práce na projekte ‚Stavba A‚“.

Tak je možné rozlišovať vykazovanie odpracovanej doby jednotlivé osoby (z hľadiska Dochádzky) od Práca na projektoch“ (z hľadiska vykazovania človekohodín – nákladovosti jednotlivých projektov). To umožní napríklad zobraziť, na ktorých projektoch strávila vybraná osoba koľko času (agenda Výkaz osoby), alebo z opačného pohľadu, koľko hodín sa celkom strávilo projektom Stavba A (agenda Výkaz projektu).

Na aplikáciách „Pichacie hodiny“ a „Moja dochádzka“ na tabletoch a mobilných telefónoch je nutné zapnúť funkciu pre voľbu projektu a to v „Menu – Zobraziť projekty„. Potom sa už ku každému záznamu dochádzky prikladá tiež projekt, na ktorom osoba pracuje.


Výkaz projektu

Táto agenda slúži na zobrazenie toho, koľko času celkovo strávili jednotliví užívatelia na vybranom projekte. U osôb, ktorým evidujeme v personalistike hodinovú odmenu, sa spočíta tiež odmena.

Pri jednotlivých projektov je možné upraviť štandardnú výšku odmeny vybraných zamestnancov, v tom prípade sa uplatňuje upravená hodnota.


Výkaz osoby

Zobrazuje vybranú osobu, projekty na ktorých vo vybranom období táto osoba pracovala a čas, ktorý na jednotlivých projektoch osoba strávila.