Close

Pichacie hodiny

Aplikácia Pichacie hodiny sa obvykle inštaluje na tablety, ktoré sú potom umiestnené pri vstupe na pracovisko alebo napríklad vo vozidle, ktoré priváža pracovníkov na zákazku. Tablet potom slúži ako klasické pichacie hodiny, na ktorých si užívatelia čipují príchody, odchody a ostatné dochádzkové aktivity.

V kanceláriách je možné nainštalovať aplikáciu Pichacie hodiny priamo do počítača, ktorý je napr. Na recepcii. To isté je možné urobiť aj v kamenných predajniach na EET pokladniach.

Aplikácia Pichacie hodiny okrem zadávania dochádzky ponúka aj ďalšie funkcie, ako napríklad Zobrazenie osôb na pracovisku alebo zobrazenie Vlastné dochádzky, Plánu smien, zadávanie práce na Projektoch či zaslanie žiadosti o dovolenku, lekára i.


Pre rozpoznávanie užívateľov používa aplikácie:

 • NFC čipy / bezkontaktné platobné karty (zariadenie musí mať podporu NFC)
 • RFID čipy / magnetické karty (čítačka sa k tabletu pripája cez USB port, zariadenie musí mať USB host)
 • Číselný PIN kód (nastavuje sa v agende Personalistika)
 • QR kódy (vytlačené z agendy Personalistika, zariadenie musí mať kameru)
 • Odtlačok prsta (čítačka sa k tabletu pripája cez USB port, zariadenie musí mať USB host)

Ako priradiť PINy, čipy alebo odtlačky prstov

a) Na Pichacie hodinách:

 1. Kliknite v aplikácii Pichacie hodiny na Menu (ikona troch čiarok) a vyberte Registrácia používateľa.
 2. Vyberte konkrétneho užívateľa.
 3. Kliknite na zelené tlačidlo Stlačte pre použitie čítačky čipov / čítačky odtlačkov prstov a po vyzvaní 2x priložte čip / prst k čítačke. Scanovanie prsta je potrebné vykonať viackrát.
 4. Pokračujte rovnako u ďalších užívateľov.

Po priradení čipov všetkým užívateľom je možno vstup do Menu ochrániť heslom. V Menu zvoľte položku Chrániť menu heslom. Po potvrdení tejto akcie bude potrebné pre vstup do Menu vložiť číselné heslo, ktoré nájdete vo Webové aplikácii v agende Správa – Spárované zariadenie po vybraní príslušného zariadenia.

 b) Vo webovej aplikácii v agende Personalistika: (iba ak pripojíte čítačku čipov zodpovedajúcim káblom do PC)

 1. Agenda Personalistika – kliknutím vyberte konkrétneho užívateľa.
 2. Hore v detaile používateľa vojdite na kartu 5 Dochádzka.
 3. Kliknite do poľa pre Dochádzkový PIN, čip, QR kód 1 a priložte čip k čítačke alebo vpíšte požadovaný PIN kód. Po priložení čipu sa načíta jeho číslo.
 4. Uložte zmeny.