Close

3. septembra 2019

Nové importy pre Plánovače zmien a Registrácia zmien

12/01/2019

Nové importy pre Plánovače zmien a Registrácia zmien

Plánovače zmien určujú, kto má ktorý deň v týždni ktorú zmenu. Plánovače podporujú rôzne výmenné režimy, párny / nepárny týždeň, rôzne dlhé zmeny atď. Pre firmy s väčším počtom variantov výmenných režimov, ktoré sa navyše často menia, sme pridali možnosť importu plánovač zmien z Excelu, o ktorom nájdete viac informácií v online pomoci tu.

Registrácia zmien je agenda, v ktorej na zajtrajšok vypíšete zmenu s kapacitou 10 osôb, rozošlete pozvánky a necháte užívateľa, aby sa vám na zmenu hlásili napríklad z mobilnej appky. Tiež Registráciu zmien možno teraz importovať z Excelu, čo uvítajú firmy s väčším počtom rôznych zmien vypisovaných na nepravidelné termíny. Viac informácií nájdete v online pomoci tu.