Close

Moja dochádzka na mobile

Moja Dochádzka

Pre sledovanie dochádzky v teréne je vám k dispozícii aplikácia Moje dochádzka. Pomocou inteligentného telefónu si užívatelia môžu evidovať svoju dochádzku sami. V závislosti na oprávnenie môžete v aplikácii tiež prezerať dochádzku ostatných, podávať žiadosti o zmeny v dochádzke či kontrolovať plán zmien a plán projektov. Budete mať prehľad kto je v práci, sledovať vlastné projekty a mnohé iné.


GPS pozície

K dochádzke možno priložiť aj aktuálnu GPS pozíciu. V priebehu služobnej cesty sa GPS pozícia môže zaznamenávať nepretržite.


Fotografie

Priložiť možno aj obrázky, takže k Príchodu / Odchodu môžete pridať selfie alebo fotku zariadení pred / po vykonanej revízii.


Žiadosti (o dovolenku, …)

Z mobilu môžete pohodlne požiadať o dovolenku alebo napríklad lekára. Nadriadený ju potom z mobilu alebo z PC môže schváliť.


Čas na projektoch

Z appky Moja Dochádzka môžete vkladať aj prácu na projektoch. Projekt, na ktorom práve pracujete, možno rýchlo prepínať jedným klikom.


Plány zmien

Na mobile si môžete prezerať svoj plán zmien, popr. plán zmien ostatných. Podľa oprávnenia môžete trebárs podať žiadosť o zmenu zmeny.


Prehliadanie dochádzky ostatných

Vedúci strediska môže v appke Moja dochádzka prezerať dochádzku svojho strediska. Prehľadne tak vidia, koho má aktuálne na pracovisku.


Geofencia dochádzky

Na mapke vyznačíte oblasti. Keď sa používateľ so svojím mobilom nachádza vnútri oblasti, vloží sa mu príchod, keď oblasť opustí, vloží sa mu odchod. To je funkcia Geofencia dochádzky.


Aplikácia Moja Dochádzka (pre AndroidiPhone a Windows Phone) sa obvykle inštaluje na mobilný telefón každej jednotlivej osobe, ktorá chce aplikáciu používať.

Typicky si aplikáciu Moja Dochádzka inštalujú osoby, ktoré sa často pohybujú v teréne, napríklad vodiči, obchodní zástupcovia, servisní technici, pracovníci na stavbách, upratovacie služby a pod.. dochádzku potom môžu vždy pohodlne evidovať z vlastného telefónu a to vrátane zaznamenávaní služobných ciest, prípadne evidencie projektov.

Ďalšími typickými užívateľmi aplikácie Moja Dochádzkamanažéri alebo vedúci oddelení, ktorí prostredníctvom aplikácie môžu kontrolovať dochádzku ostatných užívateľov (pokiaľ na to majú v rámci systému potrebné oprávnenia).