Close

Geofencia dochádzky

Čo je funkcia Geofencia dochádzky.

Na mapke vyznačíte oblasti. Keď sa používateľ so svojím mobilom nachádza vnútri oblasti, vloží sa mu príchod, keď oblasť opustí, vloží sa mu odchod. To je funkcia Geofencia dochádzky.


Vyznačenie oblastí:

Vo webovej aplikácii spravujete jednotlivé vyznačené oblasti. V Menu užívateľ – Dochádzka – WiFi, BLE a Geofencia dochádzky je možné pridávať nové oblasti tlačítkom „+ Geofencia“. Zobrazí sa mapka a zeleno vyfarbená kruhová oblasť. S mapkou môžete pohybovať a približovať ju tak, aby kruhová oblasť pokrývala územie, na ktoré keď používateľ vojde, má dôjsť k automatickému vloženiu dochádzky.

Ďalej je potrebné nastaviť, čo sa má stať pri vstupe do danej oblasti a pri jej opustení. Teda, aká aktivita sa má vložiť (napr. práce), na akom projekte (napr. stavba 1) či na ktorom stredisku. Po uložení zmien sa nové Geofencia oblasti samy synchronizujú na mobilné telefóny z appky Moja Dochádzka, akonáhle na nich bude aplikácia nabudúce zapnutá.


Aktivácia na mobilné appke Moja Dochádzka

V mobilnej appke Moja Dochádzka stačí v Nastavení aktivovať položku „Povoliť geofencing“.

Funkcia je potom aktívna, aj keď je aplikácia vypnutá či uspaná na pozadí. Mobilný telefón obvykle reaguje na vstup / opustenie oblasti s malým oneskorením v rádoch max jednotiek minút. V prípade, že je mobilný telefón pripojený k internetu (WiFi, mobilné dáta), prejavia sa zmeny v dochádzke. Ak je telefón mimo dosahu internetu, záznamy o vstupe a opustení oblastí sa odošlú neskôr, až keď bude telefón online.

Je žiaduce, aby na telefóne neboli zakázané WiFi siete. Tie sú totiž používané na lepšiu detekciu, kde sa užívateľ pohybuje.


Čo keď geofencing nefunguje?

1) Uistite sa, že na mobile máte povolenú WiFi

– Mobilné telefóny totiž využívajú WiFi na asistenciu pri geolokácii. WiFi musí byť pre geofencing povolená a to aj v prípade, že sa na žiadnu konkrétnu WiFi sieť nepripájate.

2) Uistite sa, že na Androide máte povolenú GPS a máte aktivovaný režim „Vysoká presnosť“

– V Androide prejdite do Nastavenia – Prístup k polohe (popr. „Poloha“) – Zapnúť (prepínač v hornej časti obrazovky).

– Tu tiež skontrolujte, že „Režim určovania polohy“ je nastavený na voľbu „Vysoká presnosť“

– Tu tiež skontrolujte, že v „Skenovanie“ máte povolenú voľbu „Vyhľadávanie Wi-Fi – Umožňuje zlepšiť presnosť určovania polohy …“ a tiež voľbu „Vyhľadávanie Bluetooth – Umožňuje zlepšiť presnosť určovania polohy …“


3) Skontrolujte, že na Androide nie je zakázaný autostart aplikácie Moja Dochádzka

– Napríklad na telefónoch Xiaomi býva autostart aplikácií v predvolenom stave zakázaný. Návod, ako aplikáciu povoliť je tu: http://nine-faq.9folders.com/articles/8772-how-to-manage-autostart-service-on-the-xiaomi-devices


4) Skontrolujte, že v Androide nie je aktivovaná nijaká aplikácia na šetrenie batérie, ktorá by v pozadí zabíjala appku Moja Dochádzka, prípadne pre appku Moja Dochádzka pridajte výnimku, aby zabíjaná nebola. Napríklad na telefónoch Samsung a Xiaomi je táto funkcia vstavaná a od výroby zapnutá.

– Napríklad v telefónoch Samsung a Xiaomi je nutné pridať pre appku Moja Dochádzka výnimku. V Nastavenia – Batéria je zoznam aplikácií, ktoré sa pri behu na pozadí môžu systémom vypnúť za účelom šetrenia batérie. Tu je nutné pridať výnimku pre appku Moja Dochádzka tak, aby sa na ňu vypínanie pri behu na pozadí nevzťahovalo.

– Na novších Xiaomi telefónoch je to v Nastavenia – Nainštalované Aplikácie – Moja Dochádzka. Tu zapnite voľbu „Auto. Spustenie“. Ďalej choďte do podmenu Šetrič batérie, kde vyberte „Žiadne obmedzenia“.

– Na telefónoch Honor choďte do Nastavenia – Aplikácie a oznámenia – Aplikácie – Moja Dochádzka – Batérie – Spustenie aplikácie: tu vypnite voľbu „Spravovať automaticky“ a zapnite všetky tri voľby „Automatické spustenie“, Sekundárny spustenie „a“ Spustiť na pozadí „.


5) Uistite sa, že pre váš telefón máte nainštalované všetky aktualizácie.